NOTES LEGALS

Usuaris

La utilització, visita o consulta d’aquesta web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació i compliment de les disposicions d’aquesta web. Amb l’advertiment que aquestes poden canviar o bé adequar-se, per això es recomana la consulta freqüent.


Propietat i Copyrigh

Aquesta web és propietat de Jaume Borredà, con domicili a Borredà (08619), Plaça Major, 12, i email: jaumeborreda@gmail.com

Aquesta web està sotmesa a Copyrigh, i es reserven tots els drets. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública, referit a les pàgines Web i als seus continguts i informació, sense disposar de l’exprés i previ consentiment i per escrit del propietari.


Informació sobre els Links

En aquesta web existeixen diversos links externs a la mateixa web. El propietari de la web no es responsabilitza del correcte funcionament dels links ni del seu contingut, encara que vetllarà per tenir-los actius i el seu contingut sigui apropiat. Es rebutja tota responsabilitat pels links externs i el seu contingut.

Limitació de Responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Es pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, i serveis.

Es declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa, i per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

 

POLÍTICA PRIVADESA

Protecció de dades de caràcter personal

Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).


Quines dades es recullen?

Es recullen dos tipus de dades:
- Dades bàsiques, que són nom i email, que es recullen en primera instància de qualsevol subscriptor o visitant registrat.
- Dades identificatives: cognoms, DNI, domiciliació i telèfon, que es recullen en segona instància a els qui requereixen un servei personalitzat.


Seguretat i dret a les dades personals

És un compromís la protecció de la informació proporcionada.

L'usuari té dret a obtenir informació de les seves dades i a sol·licitar la seva rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i recepció de la seva sol·licitud.

incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Es pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, i serveis.

Es declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa, i per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

 

SOBRE LA WEB


Finalitat

Butlleti.net es un lloc web informatiu sobre el municipi de Borredà i del Berguedà
És una Guia pràctica y turística de Borredà i del Berguedà

Dades de contacte

Email: jaumeborreda@gmail.com
Video-conferencia: http://www.gvolive.com/conference,jaume

Créditos de la web

• Dominis registrats:
butlleti.net
• Serveis d'hospedatge de la web:
Hosting-Autoresponder
• Propietat de la web i dels dominis registrats:
Jaume Borredà
Correu: jaumeborreda@gmail.com
• Diseny i creació de la web:
Miquel Garcia Esteve
Correo: mql007@gmail.com
Telèfon: 679.582.227
Web: www.croma5.com

ANTI SPAM

Cal destacar ell SPAM, com a problema gravíssim tan per a l'empresa com per als clients.
Sota cap concepte es permeterà el Spam, i la denuncia del mateix será causa d'immediata suspensió del servei denunciat.

 

 
Inici
Web dissenyada per croma5 -- Miquel Esteve